The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas, Tuesday, Jan 2, 1990